Комунальна установа «Територіальний центр надання соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Міловської селищної ради»

Дата: 27.10.2021 14:19
Кількість переглядів: 396

Фото без опису

Інформування населення про соціальні послуги, які надає Комунальна установа «Територіальний центр надання соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Міловської селищної ради»

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання   соціальних послуг) Міловської селищної ради»
                     вул. Миру, 43 смт. Мілове 92500, тел. (06465) 2-23-91,

                                                  melter92500@ukr.net


 Прийомні години: Понеділок - четвер 800  - 1700 (обідня перерва 1200  - 1245)

П’ятниця 800  - 1545 (обідня перерва 1200  - 1245)

 

Назва соціальної послуги:   ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст соціальної послуги:  Комплекс заходів, що здійснюються за  місцем проживання (вдома) отримувача соціальної  послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на  створенняумов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково втратили здатності до самообслуговування.

Форма надання соціальної послуги: денна

Термін надання соціальної послуги: Постійно, періодично, тимчасово

Соціальні групи: громадяни похилого віку, особи з інвалідністю ( які досягли 18 річного віку), крім осіб з інвалідністю нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та соціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату  працездатності». Хворі (з числа одиноких осіб працездатного віку  на період до встановлення їм групи інвалідності але не більш як 4 місяці). Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують  цілодобового стороннього догляду. 

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно. Особи похилого віку, особи з інвалідністю, з тяжкими формами захворювання (з числа осіб працездатного  віку до встановлення групи інвалідності (не більш ніж 4 місяці), середньомісячний дохід їх сімей нижчий ніж 2прожиткових 

мінімуми на одну особу), з установлення диферинційованої плати: сукупнтй дохід сім’ї/особи перевищує ніж 2 прожиткових мінімуми на одну особу. За рахунок отримувача або третіх осіб: сукупнтй дохід сім’ї/особи перевищує ніж 4 прожиткові мінімуми на одну особу.

Документи, необхідні для отримання послуги: письмова заява, медичний висновок, довідка про склад сім’ї або зареєстрованих житловому у приміщенні/будинку, оригінал та копія довідки про групи інвалідності (за потреби), документ що посвідчує особу ( паспорт), документ встановлення  що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб  платників  податків, копія довідки про взяття на облік ВПО (за потребою).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» № 2671 від 17.01.2019 року, Постанова Кабінету  Міністрів  від 29.12.2009 року № 1417«Деякі питання  діяльності Територіальних центрів  соціального обслуговування (надання соціальних послуг), (зміни від 04.03.2020 року п-132 _2020_п)»; Постанова Кабінету Міністрів від 01.06.2020 року №428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги (428-2020-П)»;Постанова Кабінету Міністрів від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляд вдома (зміни від 16.06.2021 року № 335)»

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальній послузі, ненадання надавачем соціальної послуги догляд вдома, наявність в особи відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань.

 

Назва соціальної послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст соціальної послуги: Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації; представництво інтересів ; надання психологічної допомоги; корекція психологічного стану та поведінки у повсякденному житті; сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь; допомога у відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків; сприяння у отриманні правової допомоги. 

Форма надання соціальної послуги: денна

Термін надання соціальної послуги: разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

Соціальні групи: особи похилого віку та особи з інвалідністю, особи з частковою або повною втратою рухової активності,особи з невиліковними хворобами, що потребують тривалого лікування ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення  їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), особи , які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям  і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю).

Умови надання соціальної послуги:  безоплатно.

Документи, необхідні для отримання послуги: письмова заява; медичний висновок ; довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності). 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року №2671-VIII «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня  2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Наказ Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2015 року № 678 «Державний стандарт соціальної послуги консультування».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 

наявність медичних протипоказань, відсутність потреби у соціальній послузі.

 

Назва соціальної послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги:     допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; надання психологічної допомоги; корекція психологічного стану та поведінки у повсякденному житті; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;  участь у клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університеті третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля.

Форма надання соціальної послуги: денна

Термін надання соціальної послуги:  короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану

Соціальні групи:  громадяни похилого віку; особи з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, що частково втратили здатність до самообслуговування, особи з частковою або  повною втратою  рухової активності,особи з невиліковними хворобами, що потребують  тривалого лікування ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення  їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), особи , які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям  і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю).

 

Умови надання соціальної послуги: безоплатно

Документи, необхідні для отримання послуги: письмова заява; медичний висновок ; довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).

 Правові підстави для надання соціальної послуги:  Закон України від 17 січня 2019 року №2671-VIII «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня  2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514 «Державний стандарт соціальної послуги соціальної адаптації ».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: наявність медичних протипоказань, відсутність потреби у соціальній послузі.

Назва соціальної послуги: НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

Зміст соціальної послуги:  прокат технічних та інших засобів реабілітації; надання побутових послуг (перукар, швачка, взуттьовик та робітник  з комплексного та  поточного ремонту будинків), мультидисциплінарна команда.

Форма надання соціальної послуги:  денна

Термін надання соціальної послуги: Постійно, періодично, тимчасово.

Соціальні групи: особи похилого віку , особи з інвалідністю,  ВПО, хворих ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, також які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнатості, як такі що шукають роботу, стихійним лихом, катострофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно (особи з інвалідністю | групи (незалежно від доходу), отримувачі соціальних послуг середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб), з установленням диференцйованої плати ( отримувачі соціальних послуг (крім осіб з інвалідністю 1 групи) середньомісячний сукупний дохід яких  перевищує два прожиткові мінімуми , але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії  осіб).

  Документи, необхідні для отримання послуги: Заява, довідка про склад сім’ї, довідка про доходи всіх членів сім’ї зареєстрованих за данною адресою, акт оцінювання потреб у соціальних послугах, копія паспорта громадянина України та копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  фізичних осіб – платників податків, копія довідки  про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України  від 17 січня 2019 року №2671-VIII «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Наказ Міністерства соціальної політики України від 25 березня 2021 року №147 «Державний стандарт соціальної послуги натуральної допомоги».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:  відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи; не надання надавачем соціальної послуги натуральної допомоги.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь